Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
0059 ΚΙΜΩΝ ΛΙΑΚΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 25336
0060 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΜΗΡΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 27666
0061 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣAΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 27607
0062 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 19/01/1984 31/12/2023 25253
0063 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1211
0064 ΠΑΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1229
0065 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1255
0066 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΚΟΒΑΣ - ΜΟΣΚΟΒΙΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 16/01/1984 31/12/2023 663
0067 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 16/01/1984 31/12/2023 930
0068 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 12/01/1984 31/12/2023 792