Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
0030 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 500
0031 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 28621
0032 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1027
0033 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1400
0034 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1399
0035 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 19/01/1984 31/12/2023 1979
0036 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙΚΕΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1200
0037 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1214
0038 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 29/11/1988 31/12/2023 30943
0038 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 19/01/1984 31/12/2023 1978