Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
1214 ΓΕΩΡΓΙΟΣΣ ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 29/07/1987 14/12/2027 19366
1240 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α 06/10/1993 18/12/2027 34859
1249 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 13/07/1994 12/07/2027 20476
1262 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 17/07/1996 27/11/2028 20275
1265 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Β 01/07/1993 19/12/2028 24863
1267 ΙΩAΝΝΗΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Α 13/07/1994 09/11/2027 20448
1276 ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ Γ 04/07/1986 27/12/2027 15156
1277 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ Γ 04/07/1986 30/12/2027 15938
1283 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ Γ 27/06/1986 20/12/2027 15242
1287 ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ Γ 16/06/1986 16/12/2027 14238