Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
0078 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 04/01/1984 31/12/2023 21276
0079 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 04/01/1984 31/12/2023 26498
0080 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 04/01/1984 31/12/2023 86
0081 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 03/01/1984 31/12/2023 144
0082 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΚΑΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 02/01/1984 31/12/2023 24981
0083 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΣΟΥΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 02/01/1984 31/12/2023 27861
0084 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β 12/09/1988 31/12/2023 18632
0084 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 02/01/1984 31/12/2023 26895
0085 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 02/01/1984 31/12/2023 25921
0086 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 02/01/1984 31/12/2023 25761