Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
0049 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙAMANTOΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 02/01/1984 31/12/2023 27648
0050 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 13/01/1984 04/07/2028 28074
0051 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 18/01/1984 31/12/2023 811
0052 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 16/01/1984 31/12/2023 25928
0053 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 28305
0054 ΣΑΒΒΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 456
0055 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 26638
0056 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚ. ΜΠΕΚΙΡΤΖΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 24881
0057 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 25670
0058 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 10/01/1984 31/12/2023 25760