Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
0021 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 25167
0022 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 16/01/1984 31/12/2023 300
0023 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 16/01/1984 31/12/2023 1157
0024 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β 03/10/1988 31/12/2023 24524
0024 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 2300
0025 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 345
0026 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1443
0027 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 459
0028 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 1213
0029 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Γ 17/01/1984 31/12/2023 791