Προπονητές


Κωδ. Γ.Γ.Α. Προπονητής Άθλημα Κατ. Άδειας Ημ/νία Έκδοσης Άδειας Ημ/νία Λήξης Άδειας Αρ. Άδειας
ΑΑ757 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ Γ 07/08/2023 07/08/2028 380277